Bears travelling
Tasice

Tasice

Huť Jakub – Tasice

Jedná se o jedinečný soubor historických budov převážně industriálního charakteru přístupný jako výjimečně zachovalý sklářský skanzen.

Huť Jakub se nachází v obci Tasice. Tasice jsou menší obec situovaná v regionu Vysočina, která je známá především díky své historii spojené s výrobou skla. Huť Jakub je umístěna v samotném centru obce Tasice, a je jednou z významných historických a kulturních památek v této oblasti.

Sklárna se nachází v malebném prostředí s přírodními scenériemi typickými pro venkovské oblasti České republiky.

Huť Jakub je přístupná veřejnosti jako muzeum, které prezentuje historii a vývoj výroby skla v této oblasti. Konají se zde prohlídky, ukázky tradičních sklářských technik a uměleckých výstav spojených se sklem.

Z historie hutě

1796 — 1821: Založení
Sklárna byla založena a jejím prvním huťmistrem byl Ferdinand Čapek.

1821 — 1844: Éra křišťálových lustrů
Josef Hofman pronajal sklárnu, kterou vedl jeho bratr Antonín. Pod jejich vedením byla sklárna upravena pro výrobu bílého křišťálového dutého skla. Významným výsledkem této doby je dochovaný křišťálový lustr v kostele Zvěstování Panny Marie v nedaleké Bohdanči.

1844 — 1914: Éra rodiny Rücklova
Rodina Rücklova se ujala vedení sklárny, nejprve Ignác, později jeho syn Josef a dále Antonie a Václav. Broušení skla bylo zavedeno do výroby. V roce 1897 přešli na výrobu plynu z dřeva. Před první světovou válkou byla ve sklárně postavena nová pec.

1914 — 1918: První světová válka
Sklárna byla uzavřena během první světové války.

1918 — 1927: Rekonstrukce sklárny
Sklárnu převzala společnost Milada Nesslová, Josef Zeman a Ferdinand Hořejší. Bylo nutné provést kompletní opravu sklárny. Během této doby se zde vyráběly skleněná těžítka s květy, nápojové soupravy, košíčky a lékovky.

1927 — 1932: Stávka a pronájem
Sklárna byla uzavřena kvůli stávce způsobené nízkými mzdami a problémy mezi nájemci. Sklárnu si pronajal Čeněk František Císař.

1932 — 1945: Vlastnictví Čeňka Františka Císaře
V roce 1932 se Čeněk František Císař stal majitelem sklárny. Změnil výrobu plynu na uhlí a sklárna začala exportovat sklo do Anglie, Německa a Ameriky. Vyráběl se olovnatý křišťál pro broušení a levnější sododraselné sklo. Čeněk František Císař podporoval ilegální skupinu RU-DA. Po válce byla sklárna znárodněna na základě Benešových dekretů a Čeněk František Císař byl obviněn z kolaborace s Němci. O několik let později spáchal sebevraždu.

1945 — 1957: Znárodnění
Sklárna byla znárodněna a začleněna do národního podniku Bohemia. Vyráběly se produkty pro Sovětský svaz, olovnatý křišťál a duté sklo.

1957 — 1991: Pod sklárnou Kavalier
Sklárna byla přenesena pod sklárnu Kavalier v Sázavě. Zaměřila se na výrobu varného a laboratorního skla a vlastnila ji až do roku 1991.

1990: Kulturní památka
Sklárna byla v roce 1990 prohlášena kulturní památkou, chráněnou státem.

1991 — 1995: Restituce a nový majitel
Dědicové rodiny Císařů žádali o restituci sklárny, která byla dokončena v roce 1995 s odmítavým rozhodnutím soudů. Sklárnu před ukončením restitučního řízení koupil výtvarník Petr Moidl. Sklárna dostala název Huť Jakub podle hlavní postavy televizního seriálu. Probíhala výroba vitráží a barevného uměleckého skla.

1995 — 1996: Uzavření
Sklárna byla uzavřena kvůli nízkému odbytu v důsledku přesycení trhu plastovými výrobky a levným sklem z Číny.

1996 — 2002: Definitivní ukončení provozu
Ing. Josef Dostál koupil uzavřenou sklárnu a pokusil se obnovit výrobu. Vyrábělo se zde užitkové, laboratorní a umělecké sklo. Sklárna byla definitivně uzavřena 15. dubna 2002.

2002 — 2004: Konkurzní řízení
Sklárna byla nabízena v konkurzních novinách, zatímco její stav se zhoršoval.

2004 — 2010: Vznik skanzenu
Podnikatel Luboš Pipa koupil sklárnu a začal s rekonstrukcí. S pomocí finanční podpory Ministerstva kultury a Fondu Kraje Vysočiny vytvořil ze sklárny skanzen.

2010 — 2012: Nabídka k prodeji
Sklárna byla nabízena k prodeji za velmi nízkou cenu, ale kvůli nákladné rekonstrukci a nutnosti zachování jako kulturní památky se nenašel vhodný zájemce. Skupina dobrovolníků se snažila zachovat sklářský skanzen.

31.7. 2012: Nový majitel
Sklárna přešla z vlastnictví pana Pipy na současného majitele, který se zavázal udržovat provoz sklářského skanzenu.

1.10. 2014: Národní kulturní památka
Sklárna byla prohlášena Národní kulturní památkou České republiky na návrh nového majitele.

2016: Obnova provozu
Sklárna obnovila sklářskou výrobu a navázala spolupráci se sklářskými výtvarníky. Od roku 2016 se zde konají různé akce spojené se sklářskou výrobou a výstavy sklářských děl.

2020 — současnost: Obnovení provozu
Navzdory nuceným uzavřením sklárna obnovila sklářský skanzen a ukázkovou výrobu skla. Je také jedním ze zakládajících členů Asociace nestátních otevřených památek (ANOPA).

Internetové stránky Sklárny Tasice https://sklarnatasice.cz/

Navštíveno:

18.11. 2023 – 7. skláření 2023

Cestovatelé

Útrata

1. Vstupné dospělá osoba
    Datum návštěvy: 18.11.2023
    Cena: 100 CZK, ( 100 Kč * )
*) - konverze na dnešní kurz