Bears travelling
Záhřeb

Záhřeb

Hlavní město Chorvatska, Záhřeb

Záhřeb je hlavní a největší město Chorvatska. Leží na severozápadě země, u řeky Sávy, na jižních svazích pohoří Medvednica. Záhřeb leží v nadmořské výšce přibližně 120 m n. m. Žije zde přibližně 809 000 obyvatel, v celé záhřebské městské aglomeraci žije 1 150 000 obyvatel, což je přibližně čtvrtina celkového počtu obyvatel Chorvatska.

Záhřeb je město s bohatou historií sahající až do římských dob. Nejstarší osadou v okolí města byla římská Andautonia na území dnešní obce Ščitarjeva. Název „Záhřeb“ je zaznamenán v roce 1134 v souvislosti se založením osady v Kaptolu v roce 1094 po příchodu Slovanů do oblasti. Záhřeb se stal svobodným královským městem v roce 1242. V roce 1845 se stal hlavním městem Chorvatska. V roce 1850 byly tehdejší osady Gradec a Kaptol spojeny s okolními osadami v jednu obec, což vytvořilo podmínky pro rozvoj moderního středoevropského města. Město začalo svou expanzi směrem k levému břehu řeky Sávy a v 60. letech 20. století začal rozvoj Záhřebu i na pravém břehu řeky Sávy.

Záhřeb má zvláštní status v rámci chorvatského správního členění a je konsolidovaným městem-župou (ale vyčleněným ze Záhřebské župy) a administrativně se člení na 17 městských čtvrtí. Většina z nich se nachází v nízké nadmořské výšce v údolí řeky Sávy, zatímco severní a severovýchodní městské části, jako Podsljeme a Sesvete, se již rozkládají na úpatí pohoří Medvednica, takže geografický obraz města je poměrně rozmanitý. Město se táhne v délce přes 30 kilometrů ve směru východ-západ a přibližně 20 km ve směru sever-jih.

Ubytování:

5. – 6.9. 2021 v hotelu Lapidárium

Navštíveno:

Cestovatelé

Přibližovadla