Bears travelling
Gdaňsk

Gdaňsk

Gdaňsk

Gdaňsk je jedno z nejstarších a největších polských měst, metropolí Pomořského vojvodství, ležící v Pomoří na řekách Visle a Motławě na břehu Baltského moře u Gdaňského zálivu. Po dobu téměř 800 let, do roku 1793, byl součástí polských státních útvarů, poté byl na necelých 152 let ovládán Pruskem a později Německým císařstvím, Výmarskou republikou a nakonec Třetí říší. Roku 1945 byl navrácen Polské republice. Gdaňsk hraje také roli kašubského hlavního města, jejich kulturního centra a sídla nejdůležitějších kašubských institucí. V současnosti má rozlohu 262,5 km² a přibližně 486 tisíc obyvatel.

Nachází se zde velký námořní přístav.

Společně s městy Sopoty a Gdyně tvoří aglomeraci, pro kterou se běžně užívá název Trojměstí (polsky ‚Trójmiasto‘).

Město leží při ústí řeky Motlavy do Visly. Ústí Visly tvoří východní administrativní hranici města.

Navštíveno:

9.8. 2016 – Dovolená Polsko 2016

Cestovatel

Přibližovadlo

Vlak