Bears travelling
Klodzko

Klodzko

Klodzko – Kladsko

Kladsko vzniklo jako významné obchodní centrum na vhodném místě u řeky. Stejně jako v mnoha dalších městech a vesnicích v této oblasti, i zde se v průběhu staletí střídali majitelé. Češi, Rakušané a Prusové zde vládli a až po druhé světové válce se město opět stalo součástí Polska. Díky své strategické poloze bylo Kladsko vybaveno impozantními opevněními, která se dodnes zachovala. Nad městem se tyčí obrovská pevnost, která je hlavním lákadlem pro většinu návštěvníků. Pevnost vznikla za rakouské vlády v 17. století a je unikátní svými pevnostními chodbami a labyrintem. Kulturní bohatství Kladského města patří mezi nejkrásnější místa v Dolním Slezsku.

Kladská pevnost poskytuje návštěvníkům možnost prohlídky podzemního labyrintu, hornických chodeb a lapidária. Z celkové délky 40 kilometrů chodeb je přístupný pouze zlomek, ale prohlídka i tak zanechává nezapomenutelný dojem díky tajemné atmosféře. Z vyhlídky na okolní krajiny lze obdivovat nejvyšší vrchol Stolových hor – Velkou Hejšovinu (919 m n. m.) a pohoří, které obklopuje Kladskou kotlinu. Podzemí města také láká návštěvníky svými tajuplnými chodbami a tunely. Místní obyvatelé na přelomu 13. a 14. století začali hloubit sklepy pod svými domy nejen kvůli ekonomickým, ale i vojenským důvodům. Prozkoumejte historické podzemí a zajímavé expozice v bočních uličkách během 600 metrů dlouhé trasy. Do podzemí se vstupuje z ulice Zawiszy Czarnego a na povrch vyjdete v ulici Grodzisko u Kladské pevnosti.

Navštíveno:

Cestovatel